Vill du hjälpa Föreningen Lexia, kan du göra detta på olika sätt. Du kan välja ett medlemskap i föreningen eller skänka ett engångsbelopp. Men vi är också tacksamma för om du kan gynna vår förening genom förslag till goda kontakter.

Ett fullvärdigt medlemskap i föreningen innebär att man betalar 300 kr per år. Alla bidragsgivare kan alltid se vart pengarna gått under ”redovisning” på hemsidan.

Vad du än väljer, kan du betala över Internet eller genom en plusgiroblankett (f.d. postgirot) som vi gärna skickar till dig. Glöm inte bort att skriva ditt namn; med ditt samtycke vill vi på vår hemsida gärna nämna att du hjälpt oss.

Vi vill i första hand motta bidrag över Internet då detta är kostnadsfritt. Givetvis skickar vi på uppmaning gärna blankett men vill så långt som möjligt spara portokostnader.

Om du vill veta mer, så kontakta oss gärna!

e-post: lexiaRJ@telia.com
Plusgironummer:
42 05 89 - 4